กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | Department of Groundwater Resources
ข่าวสารน้ำบาดาลสรุปผลพิจารณาคำขอ ใบอนุญาต เจาะ/ใช้/เพิ่ม/ลด การใช้น้ำบาดาลเอกสารดาวน์โหลดคำถามที่พบบ่อยทีวีน้ำบาดาลรับเรื่องร้องเรียน

 = ข่าวใหม่   = ผล   = ปรับปรุง   = ยกเลิก  

●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ [16/06/2560]  อ่านแล้ว 92 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [16/06/2560]  อ่านแล้ว 76 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน [16/06/2560]  อ่านแล้ว 75 ครั้ง
●   ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล [07/06/2560]  อ่านแล้ว 250 ครั้ง
●   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง [06/06/2560]  อ่านแล้ว 387 ครั้ง
●   ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตำแหน่งพนักงานธุรการ [30/05/2560]  อ่านแล้ว 339 ครั้ง
●   ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [26/05/2560]  อ่านแล้ว 335 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 22 [19/05/2560]  อ่านแล้ว 1,819 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 20 [19/05/2560]  อ่านแล้ว 801 ครั้ง
●   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration) ระยะที่ 2 "การศึกษาออกแบบขั้นรายละเอียดและงานก่อสร้าง (Riverbank Filtration Phase 2 : Detailed Study and Construction) และโครงการศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่น ในเขตอุทยานแห่งชาติ กรณีพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว [19/05/2560]  อ่านแล้ว 463 ครั้ง
●   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล [18/05/2560]  อ่านแล้ว 593 ครั้ง
●   ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล [09/05/2560]  อ่านแล้ว 980 ครั้ง

●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 23 มิถุนายน 2560 [23/06/2560]  อ่านแล้ว 19 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 22 มิถุนายน 2560 [22/06/2560]  อ่านแล้ว 25 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 16 มิถุนายน 2560 [16/06/2560]  อ่านแล้ว 22 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 21 มิถุนายน 2560 [20/06/2560]  อ่านแล้ว 26 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 20 มิถุนายน 2560 [19/06/2560]  อ่านแล้ว 25 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 19 มิถุนายน 2560 [19/06/2560]  อ่านแล้ว 66 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 15 มิถุนายน 2560 [15/06/2560]  อ่านแล้ว 103 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 14 มิถุนายน 2560 [15/06/2560]  อ่านแล้ว 110 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 13 มิถุนายน 2560 [13/06/2560]  อ่านแล้ว 120 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 12 มิถุนายน 2560 [12/06/2560]  อ่านแล้ว 117 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 9 มิถุนายน 2560 [09/06/2560]  อ่านแล้ว 114 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 8 มิถุนายน 2560 [08/06/2560]  อ่านแล้ว 160 ครั้ง


  ● แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559-2562
  ● นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  Copyright © 2015 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: webmaster@dgr.mail.go.th Call Center 1310 กด 4  
  ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมในขณะนี้  Google Analytics ipv6 test  Valid CSS! Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0