กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | Department of Groundwater Resources
ข่าวสารน้ำบาดาลสรุปสถานการณ์ประจำวันเอกสารดาวน์โหลดคำถามที่พบบ่อยทีวีน้ำบาดาลรับเรื่องร้องเรียน

 = ข่าวใหม่   = ผล   = ปรับปรุง   = ยกเลิก  

●   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยสื่อ กองสื่อสารการมีส่วนร่วม [14/02/2560]  อ่านแล้ว 457 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน [10/02/2560]  อ่านแล้ว 328 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน [10/02/2560]  อ่านแล้ว 229 ครั้ง
●   ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า [08/02/2560]  อ่านแล้ว 640 ครั้ง
●   สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง [08/02/2560]  อ่านแล้ว 333 ครั้ง
●   กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว [07/02/2560]  อ่านแล้ว 527 ครั้ง
●   ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [07/02/2560]  อ่านแล้ว 229 ครั้ง
●   สำนักพัฒนาน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิศวกร(โยธา) โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [03/02/2560]  อ่านแล้ว 523 ครั้ง
●   สำนักพัฒนาน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และสัตว์ป่า 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา [30/01/2560]  อ่านแล้ว 1,278 ครั้ง
●   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [27/01/2560]  อ่านแล้ว 927 ครั้ง
●   กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา [26/01/2560]  อ่านแล้ว 862 ครั้ง
●   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการห้องปฏิบัติการศูนย์นาคราช [25/01/2560]  อ่านแล้ว 952 ครั้ง

●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 21 กุมภาพันธ์ 2560 [21/02/2560]  อ่านแล้ว 65 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 20 กุมภาพันธ์ 2560 [20/02/2560]  อ่านแล้ว 66 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 19 กุมภาพันธ์ 2560 [20/02/2560]  อ่านแล้ว 63 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 18 กุมภาพันธ์ 2560 [20/02/2560]  อ่านแล้ว 70 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 17 กุมภาพันธ์ 2560 [17/02/2560]  อ่านแล้ว 63 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 16 กุมภาพันธ์ 2560 [16/02/2560]  อ่านแล้ว 62 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 15 กุมภาพันธ์ 2560 [15/02/2560]  อ่านแล้ว 62 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 14 กุมภาพันธ์ 2560 [14/02/2560]  อ่านแล้ว 62 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 10 กุมภาพันธ์ 2560 [14/02/2560]  อ่านแล้ว 187 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 09 กุมภาพันธ์ 2560 [14/02/2560]  อ่านแล้ว 165 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 08 กุมภาพันธ์ 2560 [14/02/2560]  อ่านแล้ว 163 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 07 กุมภาพันธ์ 2560 [14/02/2560]  อ่านแล้ว 165 ครั้ง


  ● แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559-2562
  ● นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  Copyright © 2015 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: webmaster@dgr.mail.go.th Call Center 1310 กด 4  
  ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมในขณะนี้  Google Analytics ipv6 test  Valid CSS! Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0