กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | Department of Groundwater Resources
ข่าวสารน้ำบาดาลสรุปผลพิจารณาคำขอ ใบอนุญาต เจาะ/ใช้/เพิ่ม/ลด การใช้น้ำบาดาลเอกสารดาวน์โหลดคำถามที่พบบ่อยทีวีน้ำบาดาลรับเรื่องร้องเรียน

 = ข่าวใหม่   = ผล   = ปรับปรุง   = ยกเลิก  

●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [23/03/2560]  อ่านแล้ว 208 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งนายช่างเครื่องกล) [23/03/2560]  อ่านแล้ว 462 ครั้ง
●   ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [20/03/2560]  อ่านแล้ว 212 ครั้ง
●   รับสมัครช่างเจาะน้ำบาดาล เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 22 [16/03/2560]  อ่านแล้ว 4,255 ครั้ง
●   รับสมัครวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 20 [16/03/2560]  อ่านแล้ว 2,054 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน) [15/03/2560]  อ่านแล้ว 511 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน) [15/03/2560]  อ่านแล้ว 339 ครั้ง
●   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [14/03/2560]  อ่านแล้ว 535 ครั้ง
●   ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [28/02/2560]  อ่านแล้ว 921 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (7 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งนายช่างเครื่องกล) [27/02/2560]  อ่านแล้ว 1,395 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (7 ตำแแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งนายช่างเครื่องกล) [27/02/2560]  อ่านแล้ว 924 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [27/02/2560]  อ่านแล้ว 596 ครั้ง

●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 24 มีนาคม 2560 [24/03/2560]  อ่านแล้ว 86 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 23 มีนาคม 2560 [23/03/2560]  อ่านแล้ว 103 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 22 มีนาคม 2560 [22/03/2560]  อ่านแล้ว 105 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 21 มีนาคม 2560 [21/03/2560]  อ่านแล้ว 137 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 20 มีนาคม 2560 [20/03/2560]  อ่านแล้ว 145 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 17 มีนาคม 2560 [17/03/2560]  อ่านแล้ว 199 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 16 มีนาคม 2560 [17/03/2560]  อ่านแล้ว 220 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 15 มีนาคม 2560 [15/03/2560]  อ่านแล้ว 244 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 14 มีนาคม 2560 [14/03/2560]  อ่านแล้ว 237 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 13 มีนาคม 2560 [13/03/2560]  อ่านแล้ว 217 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 12 มีนาคม 2560 [13/03/2560]  อ่านแล้ว 282 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 11 มีนาคม 2560 [11/03/2560]  อ่านแล้ว 264 ครั้ง


  ● แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559-2562
  ● นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  Copyright © 2015 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: webmaster@dgr.mail.go.th Call Center 1310 กด 4  
  ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมในขณะนี้  Google Analytics ipv6 test  Valid CSS! Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0