กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | Department of Groundwater Resources
ข่าวสารน้ำบาดาลสรุปผลพิจารณาคำขอ ใบอนุญาต เจาะ/ใช้/เพิ่ม/ลด การใช้น้ำบาดาลเอกสารดาวน์โหลดคำถามที่พบบ่อยทีวีน้ำบาดาลรับเรื่องร้องเรียน

 = ข่าวใหม่   = ผล   = ปรับปรุง   = ยกเลิก  

●   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา [26/04/2560]  อ่านแล้ว 254 ครั้ง
●   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา [26/04/2560]  อ่านแล้ว 118 ครั้ง
●   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนงานและติดตามโครงการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา [26/04/2560]  อ่านแล้ว 142 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและบัญชีรายชื่อผู้ขาดคคุณสมบัติเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) [18/04/2560]  อ่านแล้ว 416 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [18/04/2560]  อ่านแล้ว 932 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่่องกลปฏิบัติงาน [11/04/2560]  อ่านแล้ว 658 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล (ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล) [31/03/2560]  อ่านแล้ว 1,107 ครั้ง
●   รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการฯ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล [31/03/2560]  อ่านแล้ว 655 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [23/03/2560]  อ่านแล้ว 1,096 ครั้ง
●   ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งนายช่างเครื่องกล) [23/03/2560]  อ่านแล้ว 1,640 ครั้ง
●   ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [20/03/2560]  อ่านแล้ว 1,129 ครั้ง
●   รับสมัครช่างเจาะน้ำบาดาล เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 22 [16/03/2560]  อ่านแล้ว 6,974 ครั้ง

●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 28 เมษายน 2560 [28/04/2560]  อ่านแล้ว 54 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 27 เมษายน 2560 [27/04/2560]  อ่านแล้ว 78 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 26 เมษายน 2560 [26/04/2560]  อ่านแล้ว 95 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 25 เมษายน 2560 [25/04/2560]  อ่านแล้ว 111 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 24 เมษายน 2560 [24/04/2560]  อ่านแล้ว 122 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 21 เมษายน 2560 [24/04/2560]  อ่านแล้ว 122 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 20 เมษายน 2560 [21/04/2560]  อ่านแล้ว 176 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 19 เมษายน 2560 [19/04/2560]  อ่านแล้ว 217 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 18 เมษายน 2560 [18/04/2560]  อ่านแล้ว 229 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 12 เมษายน 2560 [18/04/2560]  อ่านแล้ว 228 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 11 เมษายน 2560 [11/04/2560]  อ่านแล้ว 366 ครั้ง
●   สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน 10 เมษายน 2560 [10/04/2560]  อ่านแล้ว 365 ครั้ง


  ● แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2559-2562
  ● นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  Copyright © 2015 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: webmaster@dgr.mail.go.th Call Center 1310 กด 4  
  ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมในขณะนี้  Google Analytics ipv6 test  Valid CSS! Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0